GL

Krav og regler

Lovgivningen opstiller en række krav og retningslinjer for belysning på arbejdspladser. Kravene til belysning er primært beskrevet i:

  • Kunstig belysning – Arbejdstilsynets vejledning nr. A.1.5
  • Retningslinjer for kunstig belysning i arbejdslokaler – DS/EN 12464-1
  • Bygningsreglementet

Generelt gælder, at arbejds- og opholdsrum skal være velbelyste med både dagslys og kunstig belysning, så folk ikke oplever gener på grund af forkert lys i lokalet. Belysningsstyrken, der måles i lux, skal passe til den type arbejde der udføres. Ved de fleste former for arbejde ligger de krævede værdier på 300 til 500 lux, men specielt lyskrævende arbejdsopgaver skal foregå i en belysningsstyrke på op til 1500 lux. Kravene er fastlagt ud fra personer med et normalt syn.

Fordelingen af lyset i rummet er også vigtig, og en generel retningslinje lyder, at forholdet mellem det specifikke arbejdsemne, arbejdsfeltet og rummet udenom helst bør være 5:3:1. Det betyder, at der skal være mest lys, lige hvor arbejdet udføres og lavere rundt om og længere ude i rummet.

Belysning på arbejdsstedet skal gengive farverne rigtigt, og lyskilden bør som regel ikke have en Ra-værdi under 80. Lyset i rummet må heller ikke give anledning til blænding eller generende reflektioner. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at lyskilderne ikke må medføre ubehagelig varme ved selve arbejdsstedet eller samlet tilføre rummet en for høj varmebelastning.

Kvalitet

Vi tilbyder en lang række belysningsprodukter og giver vores kunder ekspertrådgivning og løsninger.
Vores produkter er fremstillet med moderne elektroniske komponenter og lyskilder for at sikre optimal energieffektivitet og økonomi. Vores løsninger hjælper med at opfylde de individuelle behov, og skaber samtidig et behageligt og stimulerende arbejdsmiljø, der øger ydeevne og effektivitet.

Alle vores produkter og løsninger er udviklet og testet af vores erfarne teknikere samt producenter, og er fremstillet og certificeret i overensstemmelse med alle relevante kvalitets- og miljøstandarder. De er baseret på den nyeste teknologi og ekspertise.

Teknisk dokumentation

Kommisionens Forordning (EF) Nr. 245/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets & Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt design af teknisk belysning.

Ovenstående er gældende informationskrav til belysningsarmaturer med lysstofrør, med en samlet lysstyrke på mere end 2000 lumen.

Se eventuelt disse links for mere information.: