green light

Tel: +45 6441 6120 e-mail: mail@green-light.dk

Belysning siden 1994

ESG

Tænk ESG ind i dit belysningsprojekt

ESG står for Environmental, Social and Governance, og er en tilgang, hvor virksomheder kan optimere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i virksomheden.

kontor

Hvad betyder ESG?

Environmental

Ved miljømæssige aspekter vurderes det, hvordan virksomheder eller organisationer påvirker og beskytter miljøet. Dette inkluderer tiltag til at reducere udledningen af drivhusgasser, spare på energi og vand, håndtere affald gennem genbrug og korrekt bortskaffelse samt fremme biodiversitet og sunde økosystemer.

Social

Socialt fokus handler om, hvordan virksomheder eller organisationer behandler deres medarbejdere og engagerer sig med kunder, leverandører og lokalsamfund. Dette inkluderer at sikre retfærdig løn og arbejdsforhold, fremme diversitet og inklusion samt respektere menneskerettigheder.

Governance

Dette punkt har fokus på, hvordan virksomheder og organisationer ledes og styres. Det omfatter at have en klar og etisk vision og mission, sikre god og transparent rapportering og revision samt overholde gældende lovgivning.

Belysning og ESG-strategi

Inden for belysning er der flere områder, der har indflydelse på din ESG-strategi.

esg

Ved at vælge energieffektive belysningsløsninger som LED-teknologi kan du markant reducere virksomhedens energiforbrug sammenlignet med andre lyskilder, eksempelvis T5 eller T8. Energieffektive LED-armaturer bruger mindre strøm og reducerer derfor CO2-udledningen og bidrager til at mindske virksomhedens klimaaftryk.

Når du skifter til energieffektive armaturer kan du ofte reducere antallet, da de er mere effektive og enkeltvis giver et større output gennem hele levetiden. Samtidig har LED-dioder en længere levetid end blandt andet traditionelle lysstofrør. Komponenterne i armaturerne bliver konstant bedre og er ligeledes med til at forlænge levetiden og lyskvaliteten i nye armaturer. 

Derudover er vores energieffektive armaturer i højere grad fremtidssikrede og produceret således, at det er nemmere at udskifte komponenter, i stedet for hele armaturet. Det bidrager til den cirkulære tankegang.

ESG

Inden for det sociale aspekt kan du tænke over leddene i din forsyningskæde og vælge en belysningsleverandør, der garanterer ordentlige arbejdsforhold for sine medarbejdere. Dette omfatter blandt andet, at arbejderne har adgang til sociale ydelser som sundhedspleje og uddannelse.

Ved at skifte til nye armaturer, der opfylder gældende standarder for lysstyrke, dæmpning og døgnrytmestyring, er du med til at optimere arbejdsvilkårene for dine medarbejdere, og kan på den måde også potentielt forbedre din arbejdspladsvurdering. Flere studier peger i retning af, at den rigtige belysning kan være med til at hæve produktiviteten, mindske hovedpine, og generelt øge trivslen på arbejdspladsen. 

ESG

Din virksomhed kan demonstrere god ledelse i forbindelse med belysningsprojekter ved at sikre, at der er en klar og transparant rapportering af projektets miljømæssige og sociale resultater. Dette kan indebære at indsamle og dele data om energiforbrug, CO2-reduktion, arbejdsforhold og andre relevante nøgletal. 

En vigtig del af god forvaltning er at sikre, at virksomheden overholder gældende lovgivning og regulering vedrørende miljø, arbejdsforhold og andre relevante områder. Dette indebærer at have en klar forståelse af de lovmæssige krav og implementere passende politikker og procedurer for at sikre overholdelse.

Sådan arbejder vi med ESG og miljøbevidsthed

Armaturer produceret med omtanke på miljøet

Det er ikke nok, at vores armaturer bidrager til den bæredygtige tankegang ved at være energieffektive og have lang levetid. Vi har engageret os i at finde producenter med høje standarder til både produkter, arbejdsvilkår og ansvarlighed. Derfor bliver vores indendørs armaturer produceret inden for Europa, blandt andet for at minimere belastningen på klimaet i forhold til transport.

Vi arbejder hen mod at automatisere så meget af produktionen som muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten af armaturerne. Vores producenter implementerer løbende nye teknikker, der effektiviserer produktionen og derved sænker blandt andet CO2 aftrykket grundet lavere elforbrug. 

Energieffektive armaturer med lang levetid

Vores belysningsarmaturer bliver konstant mere effektive, og det samme gør produktionen ved vores leverandører. I tæt dialog med vores producenter og leverandører optimerer vi løbende deres arbejdsgange og processer. Vi arbejder projektbaseret og bestiller kun hjem efter behov. Derved undgår både vi og producenterne spild og unødvendig lagerophobning. 

Derudover gør den konstante forbedring af komponenter, at armaturerne kan opretholde en optimal belysning gennem hele levetiden, samtidig med at levetiden på komponenterne bliver længere og længere. Du får bedre belysning og færre omkostninger i forbindelse med renovering og vedligehold.

Udfasning af forældet teknologi og fokus på genanvendelse

Der er stor fokus på effektiv belysning og udfasning af lyskilder, der ikke længere lever op til nutidens standarder. Senest har et EU-direktiv forbudt produktionen og importen af T5 og T8 lysstofrør, blandt andet fordi de indeholder kviksølv. Det forventes at miljøet spares for knap 3.000 kg kviksølv frem mod 2035. Det sætter dog høje krav til danske virksomheder, da der stadig hænger millioner af de udfasede lysstofrør. 

Derfor har mange kastet sig ud i forskellige løsninger, og indtil videre er det den individuelle sag der afgør hvad den optimale løsning er. Vi rådgiver ofte virksomheder til at tænke langsigtet med deres belysningsløsning og enten tænke i nye armaturer, eller en retrokit løsning, der indebærer en ombygning af armaturet, herunder blandt andet ny CE-godkendelse.

Lad os tage en snak om dit projekt

Kontaktform

Kontakt os

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige løsning til dit projekt?

Udfyld nedenstående formular, så vender en af vores belysningseksperter tilbage hurtigst muligt.

Kontaktform