Offentlig

Der kan være store besparelser ved udskiftning af gamle belysningsanlæg med energieffektive anlæg.
Vi tilbyder den offentlige sektor omfattende skræddersyede belysningsløsninger baseret på kundens individuelle behov.

Den offentlige sektor har opstillet nogle ambitiøse mål for nedbringelse af energiforbruget. Da det ofte omfatter en meget stor bygningsmasse er alene opgaven med at finde og prioritere energiprojekter i sig selv en meget krævende disciplin.

Vi har med succes hjulpet mange kommuner med denne opgave. Hvad enten det drejer sig om en enkelt institution eller alle kommunens ejendomme, kan vi screene bygningerne og finde de steder, hvor der kan laves energisparende renoveringer på belysningen. Vi sikrer at alle projekter ligger inden for de økonomiske rammer kommunen opstiller.

Fælles er formålet at optimere bygningers belysningsanlæg og derved reducere energiforbrug, driftsomkostninger og CO2-udslip samt at sætte fokus på en synlig energibesparelse.

Med vores erfaring inden for energioptimering af belysningsinstallationer hjælper vi vores kunder med at opnå realistiske og vedvarende energibesparelser.