Krav og regler

Lovgivningen opstiller en række krav og retningslinjer for belysning på arbejdspladser. Kravene til belysning er primært beskrevet i:

  • Kunstig belysning – Arbejdstilsynets vejledning nr. A.1.5
  • Retningslinjer for kunstig belysning i arbejdslokaler – Dansk Standard 700
  • Bygningsreglementet