Industri

Med den rigtige rådgivning er der store energibesparelser at hente på renovering af belysningsanlæg. Industrivirksomheder har ofte større produktions-, lager- og kontorområder, hvor ældre utidssvarende belysningsanlæg medfører et unødigt stort energiforbrug og dermed høje driftsomkostninger.

Stigende energipriser, øget vækst og ældre belysningsinstallationer vil til stadighed medføre et stigende energiforbrug og øgede omkostninger. Der er derfor mange penge at spare ved at tænke energirigtigt.
Et øget fokus på miljøet og det generelle energiforbrug både internt i virksomhederne og fra deres omgivelser gør derfor energirenoveringer på belysningsanlæg til et oplagt fokusområde.

green light har gennem flere års tæt samarbejde med flere af landets største industrivirksomheder og energirådgivere udviklet nye løsninger, der oftest giver energibesparelser på over 75 % i forhold til de tidligere belysningsanlæg. Det er specielt vores evne til at optimere udnyttelsen af dagslysindfald og en præcis styring af lyset, uanset skiftende bevægelsemønstre, der sikrer maksimale energibesparelser på alle projekter.

Derudover giver et nyt belysningsanlæg en meget bedre belysning til gavn for medarbejdere, arbejdsmiljø og bundlinje.